ERK

Aasta: 2019
Klient: Eesti Rahvakultuuri Keskus

Eesti Rahvakultuuri Keskuse logo põhineb rahvapärimuslikul ornamendil – ilmarattal.

Selle kodarad sümboliseerivad kaheksat ilmakaart ning üksikute osade kohtumist. Samamoodi kohtuvad Rahvakultuuri Keskuses meie pärandi erinevad osad: kunst, käsitöö, rahvatants, muusika, näitekunst, muuseumid, luule ning toidukultuur.

Logo stiliseering – tikand – väljendab ehedust, isetegemist, erilisust ning teatavat korrapäratust. Olulisi väärtusi, mis rahvakultuuri loovad ja edasi kannavad.

Mustris kasutatud peremärgid edastavad sõnumit, et rahvakultuur kujuneb meie kõigi isiklikest lugudest. Peremärke on ajaloos varem kasutatud erinevate tööriistade, viljakottide ja riideesemete märkimiseks. Sarnaselt märgivad need sümbolid uues identiteedis inimeste erinevaid lugusid, ameteid, huvisid, kombeid ja iseloome.